Patroni i Sponsorzy:

Politechnika Wrocławska

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Wydawnictwo Naukowe PWN

Zeiss

Copernicus Center

Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej

Hayne

Bank Zachodni WBK

Santander Universidades

Polskie Towarzystwo Fizyczne

Katedra Fizyki Teoretycznej

Katedra Optyki i Fotoniki

Katedra Fizyki Doświadczalnej

Katedra Technologi Kwantowych