Komitet Organizacyjny:

1. Anna Szmalenberg - przewodnicząca
2. Tymoteusz Tuła
3. Tomasz Wysoczański
4. Zofia Krzemińska
5. Michał Kupczyński
6. Agata Tołłoczko

Konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Fizyków Nabla oraz Koło Naukowe Nanoin, które działają na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki na Politechnice Wrocławskiej. Koła od wielu lat zajmują sie popularyzacją fizyki wśród studentów i młodzieży oraz wspiernaiem pracy młodych naukowców. Członkowie kół aktywnie uczestniczą i współorganizują liczne wydarzenia naukowe, a także współpracują z kołami naukowymi na innych uczelniach. Więcej informacji pod adresami:

Nabla Nanoin