W sprawach związanych z konferencją prosimy o wiadomości na adres:

fizycznooptycznakonferencja@gmail.com